Về cơ bản thì việc đo diện tích của hình khối trong autocad cung rất đơn giản, thao tác với lệnh area thì bạn chỉ cần thực hiện vài thao tác đơn giản sau đây:

Bước 1: cách gọi lệnh 

  1. Trên giao diện chính của cad bạn gọi lệnh tắt AA > Enter để hiện thị lệnh.
  2. Trên thanh công cụ trọn Tool > Inquiry > Area > Enter để gọi lệnh.

Bước 2: sau khi các bạn gọi lệnh lên thi man hình autocad sẽ hiển thị các lựa chọn để tính diện tích cho bạn như sau:

  1. Object: lựa chọn giúp bạn lựa chọn một Object hoặc một hình khép kín với lệnh tắt O.
  2. Add area: lựa chọn này bạn có thể thêm một vùng cần tính nào đó. Lệnh tắt là A.
  3. Subtract area: lựa chọn này giúp bạn trừ đi một vụng nào đó không cần tính. Lệnh tắt là S.

Bước 3: sau khi đã lựa chọn được lệnh cần thiết > Enter để hiển thị kết quả của hình bạn đã chọn.

Lệnh đo diện tích trong autocad cad

Như các bạn thấy, thực hiện lệnh tính diện tích với lệnh Area (AA) rất đơn giản. với lệnh này bạn có thể tích diện tích hình chữ nhật hay hình vuông nhanh chóng mà ko mất nhiều thời gian trên autocad.

Một số lưu ý bạn cấn phải nắm rõ đó là:

Đối với hình đơn giản bạn thực hiện với lựa chọn Object (O).

Còn đối với hình nào phức tạp thì bạn nên lựa chọn add area sau đó hãy thực hiện các bước tiếp theo nhé.

Một số cách sử dụng để đo diện tích trong autocad thường được sử dụng.

Thường thì đo diện tích trong autocad sẽ có hai cách hay được sử dụng nhất là đo tổng diện tích hinh và đo một phần diện tích hình.

1. Đo tổng diện tích của hình trong cad

Với trường hợp một hình chữ nhật bạn cần tính lại được chia ra làm nhiều hình, để tính tổng diện tích hình bạn cần thực hiện các bước sau đây:

Bước 1: Trên giạo diện gõ AA > enter để gọi lệnh.

Bước 2: Tiếp tục gõ tiếp A để sử dụng công cụ Add.

Bước 3: Gõ tiếp A để sử dụng công cụ object.

Bước 4: Kích chuột trái vào hình chữ nhật mục tiêu để tính diện tích > enter để thực hiện lệnh.

  • Tổng Diện tích sẽ được hiển thị trên dòng Command line (Total area)
Lệnh area trong cad autocad

2. Đo một phần diện tích của hình trên autocad.

Trường hợp bạn chỉ muốn tính diện tích của một phần trong diện tích của một hình chữ nhật lớn trong autocad bạn hãy thực hiện các bước sau đây:

Bước 1: Gọi lệnh, trên giao diện cad ấn AA > Enter để hiển thị lệnh.

Bước 2: Gõ A để goj lệnh ADD.

Bước 3: Gõ tiếp A để gọi lựa chọn Object.

Bước 4: Kích vào hình chữ nhật chứa hình cần tính > Cad sẽ hiển thị kết quả của hình lớn.

Bước 5: Gõ S à chọn subtract để loại bỏ phần mà bạn không muốn tính.

Bước 6: Chuột trái vào hình mà bạn muốn tính > Enter để hiển thị diện tích hình cần tính.

cách đo diện tích trong cad autocad