Thành thạo kỹ năng dự toán xây dựng với các loại công trình chỉ trong 1 khóa học

Khóa học mang lại cho người học kiến thức, kỹ năng về công việc bóc tách khối lượng và đo lường, xác định đơn giá, dự toán với các quy định của pháp luật và trong khóa đào tạo giúp người học nắm chắc các kiến thức sau:

 • Cách đo và bóc khối lượng với quy định của bộ xây dựng.
 • Phương pháp vận dụng, cách điều chỉnh các mức dự toán của nhà nước cho phép.
 • Cách xây dựng lên các định mức dự toán với các loại công việc chưa có định mức.
 • Xây dựng lên bảng đơn giá công trình xây dựng trên các công trình với các điều kiện cụ thể khác nhau dựa trên các hệ luật và các quy định của pháp luật, lập lên bản dự toán xây dựng cho các công trình.

Đối tượng có thể tham gia khóa học lập dự toán công trình:

 • Ban quản lí các dự án công trình, nhân viên quản lí các dự án, quản lí và cán bộ phòng điều hành kế hoạch, quản lí kỹ thuật công ty hay doanh nghiệp, nhân quản lí khối lượng và kế toán tại công trường hay doanh nghiệp. Học sinh, sinh viên và những người đang có định hướng nghề nghiệp đều có thể tham gia học tập để bồi dưỡng kiến thức cho công việc.

Nội dung trong khóa học này

Trung tâm có thể sẽ điều chỉnh nội dung để phù hợp với xu hướng của ngành cũng như các vấn đề pháp luật hiện hành.

 • Giáo trình bài bản thực tế, mang tính thực hành nhiều và áp dụng thực tế cao.
 • Học về các định mức, giá cả, cách tra cứu định mức và tự điều chỉnh đơn giá.
 • Học cách bóc tách khối lượng, và kỹ năng lập dự toán.
 • Làm các bài tập dự toán trên các ứng dụng dự toán.
 • Học các cách điều chỉnh dự toán xây dựng.
 • Học cụ thể phương pháp tính toán ngân sách thuê nhân công.
 • Học cụ thể phương pháp tính toán ngân sách sử dụng máy móc thi công.
 • Cách tính toán ngân sách quản lý dự án và ngân sách tư vấn đầu tư.
 • Học cách tính toán chi phí thiết bị, ngân sách dự phòng và các loại chi phí phát sinh khác một cách cụ thể và chi tiết.
 • Dùng ứng dụng chuyên để làm về dự toán GXD và lâp bản hồ sơ hoàn chỉnh dự toán xây dựng.

Sau khóa học bạn đạt được và nhận được những gì?

 • Học viên có thể áp dụng vào tất cả các công trình: dân sinh, giao thông, công trình công nghiệp, công trình thủy lợi, dự toán điện nước, chiếu sáng, cây xanh, khảo sát…vv.
 • Học viên được chia sẻ các thông tin về kỹ năng hay kinh nghiệm của các công trình thực tế.
 • Học viên có thể được bồi dưỡng thêm nếu chưa vững kiến thức để làm việc.
 • Học viên sau khóa muốn học khóa khác nữa thì sẽ nhận thêm nhiều ưu đãi.
 • Có thể bạn quan tâm: khóa học thiết kế kết cấu nhà khung thép tại Hải Phòng

THỜI GIAN HOẠT MỞ CỬA