Hướng dẫn chi tiết cách vẽ lệnh polyline (PL) trong autocad

Lệnh polyline kí hiệu gọi lệnh phím tắt PL, là lệnh dùng để vẽ các phân đoạn cung tròn, đoạn thẳng hoặc là cả hai. Các đoạn thẳng hay cung tròn sau khi được vẽ lên sẽ liên kết và tạo thành một đối tượng duy nhất. Có thể nói là lệnh PL rất quan trọng trong bản vẽ autocad, bởi cung tròn và đoạn thẳng là hai yếu tố chủ yếu và được dùng nhiều nhất trong bản vẽ.

Cách vẽ lệnh polyline trong autocad

Cách gọi lệnh polyline (PL) trong autocad

Cũng như gọi lệnh LINE (L) thỳ lệnh POLYLINE (PL) gọi cũng rất đơn giản. Cụ thể gồm hai cách sau:

Cách 1: Trên màn hinh cad nhấn hai phím PL sau đó enter.

Cách 2: Trên màn hình cad nhấn home > draw > polyline.

Cách sử dụng lệnh poplyline (PL) trong autocad, thiết kế bản vẽ cad

Đối với lệnh PL hãy chắc chắn rằng bạn cần phải nắm được tiêu chuẩn cơ bản, điều đó giúp bạn có thể thiết kế được một bản vẽ một cách chính xác nhất. 

Và lệnh PL sẽ có 3 thao tác sử dụng nhiều nhất mà bạn cần phải nắm bắt được…

1.Phương thức sử dụng các tham số trong lệnh Polyline (PL)

– Arc : Dùng để vẽ cung tròn.

– Halfwidth : Vẽ chiều rộng điểm đầu tiên và điểm thứ hai.

– Length : Dùng để vẽ đoạn thẳng. 

– Undo : Quay lại thao tác vừa thực hiện.

– Width : Thiết kế bề rộng của đoạn thẳng đã được vẽ.

Cách vẽ lệnh pl trong autocad

2. Vẽ lệnh Polyline (PL) thông thường.

Đối với cách vẽ thông thường của lệnh PL thì chúng ta vẽ tương tự như lệnh L bằng các đoạn thẳng liên tiếp. Điểm khác nhau là lệnh PL là một đối tượng còn L là nhiều đối tượng riêng biệt không liên kết.

Đối với thao tác lệnh PL thì sau khi gọi lệnh bạn cần thao tác với các dòng sau đây:

  • Specify start point: kích chuột trái điểm thứ nhất, nếu vẽ từ đối tượng khác phải kết hợp truy bắt điểm.
  • Specify next point or (Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width): kích vào điểm thứ hai, bạn được một đoạn thẳng thứ nhất.
  • Specify next point or (Arc/close/Halfwidth/Length/Undo/Width): kích điểm thứ ba, bạn sẽ được đoạn thẳng thứ hai.
  • Enter để kết thúc lệnh

3. Lệnh polyline (PL) sử dụng để vẽ cung tròn ARC

Với thao tác vẽ cung tròn ARC bằng lệnh POLYLINE thì sau khi gọi lệnh bạn cần nắm vững các điểm sau:

  • Specify start point: Trên giao diện cad kích vào điểm đầu tiên.
  • Specify next point:(Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width): Nhấn A gọi lệnh tắt của Arc > Enter để xuất hiện công cụ.
  • Specify endpoint of arc or: Kích điểm thứ hai trên giao diện bạn sẽ có 1 cung tròn đầu tiên.
  • Specify endpoint of arc or: Kích điểm thứ ba trên giao diện bạn sẽ được cung tròn thứ 2.
  • Enter để kết thúc lệnh.
Lệnh polyline hay PL hướng dẫn chi tiết cách sử dụng